ARBITRAGE

GER DIG RISK-FRIA VINSTER

Aldrig förr har du haft så enkla och snabba extraordinära inkomstmöjligheter. Som att skapa magiska inkomster med den nya ekonomins teknologier.
Här kan du bland annat kombinera Artificiell Intelligens och Flash Lån från kapitalpooler till att skapa RISK FRITT kapital genom Arbitrage. Utan att ge bort ditt kapital och förkunskap.

Ekonomi, Frihet & Glädje

Nu kan du skapa en ekonomi, frihet och livskvalité som aldrig tidigare varit möjlig. Att leva ett extraordinärt liv som du innerst inne alltid drömt om. 

Tack vare artificiell intelligens, transparenta blockkedjor och Flash lån etc. ges du nu den möjligheten bland annat genom Arbitrage.

När termen Arbitrage används av akademiker så refererar den till en transaktion som inte involverar något negativt kassaflöde och i något läge skapar ett positivt kassaflöde, enkelt uttryckt en RISKFRI VINST! – Enligt Google och Wikipedia.

Vad är Arbitrage?

När termen Arbitrage används av akademiker så refererar den till en transaktion som inte involverar något negativt kassaflöde och i något läge skapar ett positivt kassaflöde, enkelt uttryckt en RISK-FRI VINST. Enligt Google och Wikipedia

Arbitrage innebär att du kan utnyttjar prisskillnader för samma tillgång på olika marknader eller på olika plattformar.

Exempel: Om en tillgång prissätts lägre på en börs och högre på en annan, kan du som handlare köpa tillgången på den billigare plattformens börs och sälja den på den dyrare och dra nytta av prisskillnaden.

Arbitragemöjligheter är ofta flyktiga och kräver ett snabbt genomförande för att dra nytta av prisskillnaderna.

Tacka din lyckliga stjärna! För med nya Artificiella intelligensen och blockkjedjans decentraliserade säkra teknologi är timingen nu här för dig.

Vad är DeFI Flash lan?

Flash lån är en relativt ny form av lån som sker utan säkerhet. Lånen är tillgängliga för dig som handlare genom decentraliserade finansprotokoll (DeFi) baserade på den nya ekonomins teknik blockkjedjor.

Det här tillåter dig att ta blixtsnabba lån direkt från kapitalpooler utan att du behöver lämna någonting i säkerhet och utan mellanhänder från långivare. När ett Flash lån utfärdas säkerställer de smarta kontraktsreglerna i blockkjedjan att låntagaren betalar tillbaka lånet i samma transaktionsbatch innan den avslutas.

Utan någon förkunskap kan du nu skapa ekonomi, frihet och glädje med hjälp av vår unika gemenskap. Bli medlem, kontakta oss eller boka GRATIS samtal för personlig hjälp.

Om detta villkor inte är uppfyllt reverserar det smarta kontraktet transaktionen vilket är som att lånet aldrig hände i första hand.

Exklusiv Global Community

Vårt syfte är att hjälpa dig lyfta hela din ekonomi och livskvalité till den nivån du innerst inne alltid önskat. Vi vet att bara x antal $1000 per vecka, månad eller kvartal och personlig utveckling kan göra en dramatisk förändring i livet.

I den nya ekonomins högteknologi. Med artificiell intelligens botar, blockkedjor, blixtsnabba Flash lån, transparens, säkerhet med smarta kontrakt etc. På olika marknader som Guld, Forex och kryptomarknaden ger vi dig unika inkomstmöjligheter och personlig utveckling i en total transparent öppenhet.

Med otrolig värme och stor medkänsla lever samt verkar vi alltid efter mottot;
När ALLA hjälps åt, FÅR ALLA ALLTID MER!

Ditt kapital och säkerhet

NYA EKONOMINS VALUTA
En av de största fördelarna med den nya ekonomins valutor, kryptovalutor. Är att det bara är du själv bestämmer över dina valutor, konton, plånböcker och betalningar. Du kan betala till vem du vill i världen över alla länders gränser när du vill 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. Dina betalningar sker snabbt i blockkjedjejor utan att någon begränsande och kostsam mellanhand måste vara på jobbet och tillåta din betalning.

Kryptovalutor är en digitala och virtuella valutor som är säkrad av kryptografi. I kryptovalutor används kryptografi till att bekräfta transaktioner, kontrollera tidigare valutareserver och kryptering av användarkonton. Kryptovalutor är baserade på blockkedjeteknik och är helt digitala.

DECENTALISERAD FINANS (DeFI)
Nya ekonomin även kallad decentraliserad finans (DeFI). Erbjuder finansiella instrument som betalningar etc. utan kontrollerande och begränsande mäklare, börser eller bankers tredje parts kostsamma mellanhänder. Det sker istället genom tillförlitliga smarta kontrakt på blockkjedjor.

BLOCKKJEJOR  En blockkedja är en speciell typ av databas, även kallad en decentraliserad digital huvudbok, som underhålls av många datorer som är distribuerade runt om i världen. Alla funktioner som utförs i en blockkedja är säkrade med kryptografi, transparenta, spårbara och i praktiken omöjligt att ändra på i efterhand. Alla parter i blockkedjan kan lita på såväl varandra och alla kjedjans händelser.

PLÅNBOK
Kryptoplånböcker är digitala plånböcker som gör det möjligt för dig att ta emot, skicka och lagra din kryptovaluta Plånboken underlättar för förvaring och säkerheten kring ditt innehav. Till din kryptoplånbok har du dina egna privata nycklarna som du använder för att komma åt din plånbok och kunna spendera dina valutorna.

DECENTALISERAD EXCHANGE (DEX)
DEX är en förkortning för decentraliserad exchange. Vilket är marknadsplatser där alla genomför transaktioner med varandra utan kontrolerande, begränsande och dyra centraliserad mellanhand. Du kan köpa, sälja, växla och trada dina valutor samt ofta koppla till ett Visa eller Mastercard kort så att du direkt kan handla med dina valutor.

Ansvarsfriskrivning

I och med att förutsättningarna och uppsättningarna varierar från person till person
kan vi inte garantera att du kommer att få samma resultat som andra människor.

Du kan tjäna mindre, mera eller ingenting alls beroende på flera olika faktorer. Följande information som
tillhandahålls här och i utbildningssystemet är INTE en investeringsstrategi eller finansiell rådgivning.

Som i alla verksamheter tar du alltid personligen fullt ansvar för dina egna ekonomiska beslut och eventuella
förluster. Du har alltid ett eget ansvar att ta råd från professionella när du gör personliga ekonomiska, skatt eller
företagsbeslut. Genom att ta del av den här informationen godkänner du följande upplysning.